مهم ترین داروهای ضد افسردگی

اینکه همه ما در معرض خطرات بسیار زیاد روحی و روانی هستیم بسیار واضح و قابل پیشبینی میباشد اینکه باید برای درمان با استفاده از علم روانشناسی به متخصص مربوطه هم مراجعه کنیم موضوعی بدیهی و واضح است.

اما به یاد داشته باشید بسیاری از مشکلات و دغدغه های روحی ما بدون مصرف دارو حل نمیشوند. البته منظور از خوردن دارو این است که بعد از ویزیت توسط روانپزشک داروی مروبطه بر اسا نسخه نوشته شده وی مصرف گردد و دیگر راهنمایی های توصییه شده نیز انجام گردد.

در این شاخه علم روانشناسی به کمک روانپزشکی میاید و بهترین توضیه ها برای نیل به هدف نهایی که همان بهبود حال مراجع کننده میباشد انجام میشود.

یکی از پر مصرف ترین داروهای روانپزشکی مربوطه به موضوع داروهای ضد افسردگی میباشد. به دلیل گستردگی شیوع افسردگی در تمام جوامع در در میان تمامی مردم، افسردگی در بین روانشناسان و تجویز داروهای ضد افسردگی برای روانپزشکان عادی و روزمره شده است.

بسیاری از ما گرفتار اختلال های مربوط به افسردگی میباشیم که در مرحله اول توسط روانشناس و در مرحله بعد توسط روانپزشک قابل درمان هستند.

یکی از پر مصرف ترین داروهای ضد افسردگی دوکسپین میباشد که استفاده ای خاص دارد، این دارو جزو داروهای سه حلقه ای میباشد و در درمان افسردگی بسیار قدرتمند میباشد.

البته مصرف دوکسپین به نظر پزشک مربوط میباشد و بدون نسخه تحویل داده نمیشود از عوارض مصرف آن میتوان به خشکی دهان، تاری دید و یبوست اشاره نمود.

سرترالین دیگر داروی ضد افسردگی پر کاربرد میباشد که توسط روانپزشکان بسیار توصیه میشود.

اما مصرف این دارو بیشتر به مواردی همچون درمان اختلال وسواس جبری و فوبیای اجتماعی محدود میشود اما کاربردهای بسیار دیگری نیز دارد که نسته به شرایط قابل تغییر میباشند.

به هر حال به یاد داشته باشید همانطور که امکان درگیری با اختلال افسردگی در ما وجود دارد امکان درگیر نبودن با آن نیز بسیار زیاد میباشد. اینکه تنها یکی دو مورد از نشانه های افسردگی در ما وجود دارد دلیل بر مبتلا بودن به آن نمیباشد.

حرف نهایی متخصص مربوطه مهری بر وجود بیماری میباشد.منبع: http://moaleme92.blogfa.com/